Taken zaaldienst

De zaaldienst is verantwoordelijk voor:

 • Handhaven van orde en netheid in de zaal
 • Het op tijd opbouwen van de speelvelden
 • Veld 1 is bij binnenkomst zaal links
 • Het ophangen van de reclameborden van de sponsors
 • Zorgen voor de karren met inspeelballen, bij elk veld 1 kar
 • Het plaatsen van de wedstrijdtafels, stoelen en scoreborden
 • Het continue bemannen van de wedstrijdtafel
 • Erop toezien dat de scheidsrechters een witte trui dragen en deze naderhand weer inleveren (liggen in rode tas in ballenkast)
 • Het op tijd laten beginnen van de wedstrijden
 • 30 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijden moeten de velden gereed zijn
 • Indien de C’s (regioklasse) spelen het veld afplakken met witte tape op 7 meter van de middenlijn (taperoller zit in rode tas in ballenkast)
 • Wedstrijdformulieren uitreiken aan de teams en zorgen dat deze na de wedstrijd weer worden ingeleverd
 • De scheidsrechters het halverslag laten aftekenen
 • Alle aangewezen personen, die taken vervullen, controleren op dienstrooster; ruilingen aangeven; personen die zonder opgave afwezig zijn noteren.
 • Bijzonderheden (bijv. door Nevobo aangewezen scheidsrechter niet opgekomen) vermelden op het halverslag
 • De door de Nevobo toegewezen scheidsrechters een muntje voor een consumptie geven
 • Tussentijds de netten aanpassen aan de te spelen wedstrijdhoogte
 • Het aanwezig zijn tot het eind van de zaaldienst (= eind van de laatste wedstrijd)
 • Erop toezien dat de laatste teams het veld waarop zij hebben gespeeld afbreken en opruimen
 • Zorgen dat alle ballen weer in de kast komen
 • Rode tas weer opbergen in ballenkast
 • Het opruimen van zaal en tribunes
 • Het controleren van de kleedkamers
 • EHBO doos beheren (zit in rode tas in ballenkast)
 • Indien de wedstrijdsecretaris aan het eind van de wedstrijddag niet aanwezig is ervoor zorgen dat de map met alle formulieren bij haar wordt afgegeven (adres zit in de map)

Goed verloop van de wedstrijddagen

Voor een goed verloop van de wedstrijden kan het weleens voorkomen dat de zaaldienst moet invallen voor het tellen, fluiten of vlaggen (of vervanging moet zoeken onder het aanwezige publiek)

Informatie ABC jeugd voor het seizoen 2015-2016

Klasse Teams Nethoogte jongens Nethoogte meisjes Veldgrootte
A-jeugd Topklasse 2,43 m 2,24 m 18 x 9 meter
A-jeugd Hoofdklasse 2,43 m 2,24 m 18 x 9 meter
A-jeugd 1e en 2e klasse 2,43 m 2,24 m 18 x 9 meter
B-jeugd Topklasse 2,30 m 2,24 m 18 x 9 meter
B-jeugd Hoofdklasse 2,30 m 2,24 m 18 x 9 meter
B-jeugd 1e klasse 2,30 m 2,24 m 18 x 9 meter
B-jeugd 2e klasse 2,24 m 2,15 m 18 x 9 meter
C-jeugd Topklasse * 2,15 m 2,15 m 18 x 9 meter
C-jeugd Hoofdklasse * 2,15 m 2,15 m 18 x 9 meter
C-jeugd 1e klasse ** 2,15 m 2,15 m 18 x 9 meter
C-jeugd 2e klasse *** 2,05 m 2,05 m 14 x 9 meter

 

* C-jeugd Hoofd/Top/1e klasse: na 3 opslagbeurten wordt er niet meer doorgedraaid.
** C-jeugd 1e klasse sprongserve toegestaan, service mag plaats vinden achter de 7 meterlijn.
*** C-jeugd 2e klasse sprongserve toegestaan, service dient tussen de 7 op of voor de 9 meterlijn plaats te vinden.

Aantal sets

 • Top-, Hoofd- en 1e klasse maximaal 5 sets, 4 sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten en de 5e set tot 15 punten met een verschil van 2 punten.
 • 2e klasse altijd 3 sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten.
 • Dispensatie: Topklasse [0], Hoofdklasse [1], 1e/2e klasse [2]

 Leeftijdgrenzen seizoen 2015-2016

 • A Jeugd: geboren op of na 1 oktober 1997
 • B Jeugd: geboren op of na 1 oktober 1999
 • C Jeugd: geboren op of na 1 oktober 2001

Invallersbepaling jeugd:

Jeugdspelers opgegeven bij de senioren mogen onbeperkt invallen in alle hogere seniorenteams. Jeugdspelers opgegeven bij de jeugd, mogen onbeperkt invallen in alle hogere teams/klassen. m.a.w. spelers opgegeven bij de Topklasse mogen niet invallen bij de Hoofd, 1e en 2e klasse. Spelers opgegeven bij de Hoofdklasse mogen niet invallen bij de 1e en 2e klasse in dezelfde of een lagere leeftijdscategorie. Spelers opgegeven bij de 1e klasse mogen niet invallen bij de 2e klasse in dezelfde of een lagere leeftijdscategorie. Spelers opgegeven bij de 2e klasse mogen bij iedere hogere klasse invallen.

Horizontaal invallen is alleen toegestaan bij de 1e en 2e  klasse, dus niet in de Topklasse en Hoofdklasse.

Senioren
Dames nethoogte 2.24 m
Heren nethoogte 2.43 m

De wedstrijdsecretaris is aan het begin en eind van de wedstrijd meestal aanwezig. Je kunt haar altijd aanspreken als je nog vragen hebt.