Missie en Visie

Missie
De missie van de volleybalvereniging VCZ is het beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport in al haar verschijningsvormen.

Visie
De visie van de volleybalvereniging VCZ is dat we een vereniging willen zijn met een positieve en sportieve uitstraling. We streven er naar dat alle leden zich thuis voelen binnen de verenging en de volleybalsport met veel plezier kunnen beoefenen.

De missie en visie vormen tezamen het beleid van VCZ voor de komende jaren. Het beleidsplan en de doelstellingen die we voor de komende jaren hebben vastgesteld vind je terug op onze website.