Lidmaatschap en contributie

Lid worden

Lid worden kan door het onderstaande formulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.
aanmeldingsformulier

Contributie seizoen 2020/2021

Nevobo Senioren teams die 1 x p.w. trainen € 266,62
Nevobo Senioren teams die 2 x p.w. trainen € 303,99
Nevobo Senioren teams die 1 x p.w. trainen (studenten) € 196,29
Nevobo Senioren teams die 2 x p.w. trainen (studenten) € 237,72
Nevobo Jeugd ABC (12-18 jaar) € 193,53
Mini’s € 90,02
Recreatieleden € 157,81
Kledingbijdrage € 8,00

De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht. Leden die geen machtigingskaart hebben ingevuld, betalen € 1,75 administratiekosten per nota. De kledingbijdrage (allen m.u.v. mini’s en recreanten die geen wedstrijden spelen) wordt eveneens per halfjaar in rekening gebracht. De contributies worden geïnd in oktober en februari. Het incassantnummer van VCZ is NL51ZZZ400465860000.

De administratiekosten in geval van een betalingsherinnering, te versturen 30 dagen na de eerste factuur, bedragen € 5,00. Indien de contributie niet binnen 14 dagen na aanmaning wordt voldaan, heeft de vereniging het recht de spelerskaart van het betreffende lid in te trekken.

Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de bondscontributie, kleedgeld en een evenredig deel aan verenigingscontributie in rekening gebracht.

Gezinskorting
Wanneer er twee of meer jeugdleden uit een gezin lid zijn dan is de gezinskorting van toepassing. Deze is als volgt:

Tweede jeugdlid 10%
Derde jeugdlid 15%
Vierde jeugdlid 20%

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Hebt u een laag inkomen? Kan uw kind daarom niet meedoen aan een sport- of cultuuractiviteit? Dan kunt u misschien het Jeugdfonds Sport en Cultuur gebruiken voor uw kind. Een intermediair (sportfunctionaris) doet de aanvraag voor u. Het fonds betaalt dan het lidmaatschap en in sommige gevallen het materiaal en sportkleding. Gezinnen en doorwijzende organisaties kunnen contact opnemen met de gemeente via sport@dewolden.nl.

Voorwaarden:

  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar
  • Alleen uw contactpersoon kan de aanvraag doen
  • U kunt per jaar maximaal 1 aanvraag voor sportactiviteiten en 1 voor cultuuractiviteiten doen
  • De contactpersoon beoordeelt of een gezin recht heeft op het fonds
  • U kunt maximaal € 225,- per jaar voor sport of € 425,- voor cultuur krijgen.
  • Het Jeugdfonds maakt het geld rechtstreeks over naar de sport- of cultuuraanbieder
  • Deelname aan cultuuractiviteit kan alleen bij organisaties die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Wilt u meer weten over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Neem dan contact op met de sportfunctionarissen De Wolden (14 0528 of sport@dewolden.nl). Ook vindt u meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Naast het jeugdfonds kunt u gebruik maken van het kindpakket.

Studententarief
Voor studerenden van 18 jaar en ouder geldt een speciale contributieregeling. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt na schriftelijke aanvraag bij de penningmeester onder vermelding van naam, geboortedatum en opleiding. Deze korting moet ieder seizoen voor 1 oktober worden aangevraagd.

Tijdelijke opzegging
Er is een mogelijkheid van tijdelijke opzegging bijv. bij langdurige blessures of zwangerschap. Aanvragen bij de ledenadministratie. De tijdelijke opzegging gaat in met ingang van het e.v. kwartaal en vindt nooit achteraf plaats.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 januari of 1 mei bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vcz-zuidwolde.nl. Bij niet tijdige opzegging wordt de contributie in rekening gebracht.