Voor alles moet een eerste keer zijn….

Zo ook voor het bestuur van VCZ. Afgelopen dinsdag hielden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering maar zoals met zoveel evenementen kon dit niet op de normale wijze doorgang vinden vanwege Covid19.

Ieder jaar willen wij als VCZ laten horen hoe wij het afgelopen jaar hebben gefunctioneerd, maar wij gunnen ook zeker onze leden de mond om mee te praten over de bevindingen en eventuele aanbevelingen te doen welke dan weer worden meegenomen voor het volgende jaar, volgens het motto “voor en door leden”.

Het bestuur liet zich echter niet uit het veld slaan en bereidde een online evenement voor waarin alle leden en/of ouders van leden zich konden aanmelden en meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging. Stipt 19.30 uur werd de vergadering geopend en waren ongeveer 25% van de leden actief ingelogd. Een actieve vergadering volgde met mooie inbreng van leden. Als voorlaatste agendapunt was de bestuurswisseling. Voorzitter Jan de Vries had aangegeven zich na het uitgediende termijn niet herkiesbaar te stellen voor het volgende jaar. Twee ‘oud-gedienden’ Jetta Boer en Theresia Onvlee hebben afgelopen jaar al het besluit genomen met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen, echter ook hier nam Corona de regie over en hebben de dames alsnog hun prestaties ingezet om samen met andere vrijwilligers het buitenvolleybal, wat nog wel mogelijk was, in goede banen te leiden. Beide dames namen afscheid, na vele jaren trouwe bestuursleden te zijn geweest. Het bestuur heeft gemeend hen beide als ‘VCZ-er van het jaar’ te benoemen en bedankte hen met een oorkonde en een mooi boeket.

Met het afscheid nemen van deze 3 bestuursleden was er uiteraard een ander probleem wat ook een maatschappelijk probleem blijkt te zijn, dat er nieuwe vrijwilligers op moeten staan om de vereniging draaiende te houden. Naast een vacante functie bleef Femke van Goor als enig bestuurslid over. Groot is dan ook de dankbaarheid dat, voordat het afscheid er was, inmiddels 5 nieuwe bestuursleden zijn opgestaan om het stokje over te nemen. Jacquelien van ’t Zand, Margaret Makaske, Muriel Daal, Ruben Schutte en Wendy Lemstra zullen zich samen met Femke de komende jaren als compleet bestuur inzetten voor onze bloeiende vereniging. De ledenvergadering heeft het afscheidnemende en nieuwe bestuur met een applaus uitgezwaaid/verwelkomd.

Groeten, het oude en nieuwe bestuur van VCZ

Facebooktwitterlinkedinmail

Sorry, comments are closed for this post.