Dubieuze uitlating verscheurt Heren 1

In de aanloop naar de beslissende wedstrijden om het felbegeerde kampioenschap in de 4e klasse A van de NEVOBO wordt volleyballend Zuidwolde (Heren 1) geteisterd door onrust. Dit naar aanleiding van een publicatie in de lokale pers waarin een speler van Heren 1 zich in “laatdunkende sfeer” zou hebben uitgelaten over zijn teamgenoten. Tegenover een plaatselijke journalist had de speler in kwestie verklaard dat “alleen wanneer al zijn teamgenoten zijn hoge spelniveau zouden halen er kans was op een titel”.

De gewaagde uitspraak, die in de sportkaterns van diverse lokale kranten breed werd uitgemeten, heeft binnen Heren 1 van VCZ tot tweespalt geleid. Vooral het anonieme karakter van de geuite beschuldigingen zette kwaad bloed binnen de –voor de buitenwereld- zo homogene spelersgroep. Bronnen rondom Heren 1 spreken van een dreigende diepe sportieve crisis, waarbij een deel van de selectie met onmiddellijke ingang stopt met het spelen van de laatste 5 wedstrijden.

“Het onderlinge vertrouwen is weg”, zegt aanvoerder Kantinus Ruinemans na enig aandringen. “Zoiets doe je niet en zeker niet anoniem. Mocht een van ons zich inderdaad zo superieur boven de rest wanen dan zij dat zo. Dat geeft hem nog niet het recht zijn medeteamgenoten zo in het openbaar te kijk te zetten”, aldus de zichtbaar aangeslagen sympathieke aanvoerder. Ruinemans heeft geen flauw idee wie van het team met het plaatselijke journaille heeft gesproken. Ook heeft hij de laatste tijd niets opmerkelijks binnen de groep waargenomen. “Dat verontrust mij nog het meest”, vervolgt hij, “de sfeer binnen het team is juist heel open naar elkaar toe. En dan gebeurt er zoiets”.
ronaldo
De zaak Heren 1 vertoont opvallend veel gelijkenis met de affaire Ronaldo van fit weekend. Die verklaarde na afloop van de met 0-1 verloren stadsderby van Real Madrid tegen Atletico dat de Spaanse titel alleen te winnen is wanneer iedereen van real zo goed zou zijn als hij. Louter toeval, zegt Ruinemans. Zijn 2e aanvoerder, Klaas Alves bevestigt zijn lezing.

In schril contrast met de onthutste reactie van de teamcaptain melden waarnemers rondom Heren 1 dat de nu gedane onthulling “nog maar het topje van de ijsberg is”. Volgens die –eveneens anonieme- bron rommelt het al veel langer bij Heren 1. “Naar buiten toe is het mooi weer en lange dagen, maar intern halen ze het bloed onder elkaars nagels weg. De interne verhoudingen zijn volledig zoek en er ontbreekt leiderschap. Het team hangt als los zand aan elkaar en de onderlinge afgunst is schrikbarend”, aldus deze ingewijde. “Het sportieve succes is hen naar het hoofd gestegen, zo vervolgt de zegsman. “Binnen het team is er een aantal spelers dat de huidige successen voor zich opeist. Terwijl de rest vindt dat zijn collega’s met andermans veren aan het pronken is. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Wat dat betreft verbaast mij de uitlating in de pers geenszins”, zo besluit de anonieme bron.

Desgevraagd neemt Ruinemans duidelijk afstand van deze stellingname. Hij beschouwt het als “verdere onruststokerij in een goed huwelijk”. Wel moet hij schoorvoetend toegeven dat de training van maandag 29 februari 2016 slecht bezocht is. Teken aan de wand? “Nee, zegt Kantinus, “dat werp ik verre van me, want ik weet hoe het gekomen is. Alle spelers beschikken over een gedateerde digitale agenda waarin 29 februari als datum niet voorkomt, waardoor deze training niet in hun agenda stond. Wat een ellende, zo’n schrikkeljaar”, verzucht de emotionele goedlachse Spielfűhrer tenslotte. Wij zouden momenteel niet graag in zijn schoenen staan.

Klaas Alves,

1 maart 2016.

Facebooktwitterlinkedinmail

Sorry, comments are closed for this post.