Coronaprotocol (geldig vanaf 3 september 2020)

Om op een veilige manier weer te kunnen volleyballen zijn door gemeente en de Nevobo/NOC*NSF richtlijnen opgesteld waar we ons samen aan zullen moeten houden. Het coronaprotocol van VCZ is opgesteld aan de hand van deze richtlijnen en zal bij nieuwe ontwikkelingen worden aangepast.

We gaan er vanuit dat onze leden, trainers, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers de regels goed zullen doornemen en zich eraan zullen houden zodat we het veilig en leuk kunnen houden voor iedereen.

Regels voor sporters, trainers/coaches, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers

 • Gezond verstand gebruik staat voorop, dus heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! Meld dit wel even bij je trainer. Ben je positief getest (of iemand bij jou thuis), meld het zo snel mogelijk aan de corona-coördinatoren en blijf thuis
 • Bij VCZ zijn 2 corona-coördinatoren aangesteld: Jetta Boer (06 – 52173225) en Femke van Goor (06 – 11357375), beiden ook te bereiken op secretariaat@vcz-zuidwolde.nl.

Sporters en trainers/coaches

 • Trainers/coaches mogen sporters naar huis sturen bij (vermoeden van) corona klachten
 • Tijdens het sporten moet waar mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag de 1,5 meter afstand tijdelijk worden losgelaten
 • Voorafgaand aan, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training moeten de volleyballers van 18 jaar en ouder (maar ook jeugdspelers in volwassenteams) 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
 • Jeugdteams en mini’s hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter maar de jeugdleden moeten wel 1,5 meter afstand houden tot de trainer/coach. Jeugdspelers die meedoen met een seniorenteam houden ook 1,5 meter afstand van elkaar.

Trainingen/wedstrijden

 • Voor en na de training moet iedereen zijn/haar handen wassen of desinfecteren. Bij de ingang staat een tafel met desinfecterende middelen
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact, zoals high-fives en knuffels
 • Gebruik alleen je eigen spullen zoals handdoeken en bidons
 • Kom bij trainingen maximaal 10 minuten van tevoren en blijf na afloop niet hangen in de sporthal. In verband met de slechte ventilatie in de sporthal mogen er maar 90 personen tegelijk in de sporthal aanwezig zijn.
 • Kom in sport-/wedstrijdkleding naar de sporthal zodat gebruik van de kleedkamers beperkt blijft. Kan dit niet, dan kan je gebruik maken van de kleedkamers. Ook in de kleedkamers geldt de 1,5 meter afstandsregel en er mogen niet meer dan 6 personen tegelijkertijd in de kleedkamer zijn (dit geldt niet voor mini’s en jeugdteams)
 • We willen iedereen dringend verzoeken thuis te douchen wegens de beperkte ruimte in de douches. Kan je niet thuis douchen, dan kun je douchen in de sporthal op 1,5 meter van elkaar
 • Het toiletbezoek moet tot een minimum worden beperkt. Wegens de hygiëne mogen alleen de toiletten in de gang worden gebruikt en niet de toiletten in de kleedkamers
 • Sportmateriaal wordt na gebruik gedesinfecteerd door de trainers
 • De trainers houden bij elke training een presentielijst bij. Bij Nevobo wedstrijden worden de namen van de spelers en trainers genoteerd op het wedstrijdformulier. Bij wedstrijden in de Knappercompetitie en oefenwedstrijden zullen alle namen van spelers en trainers ook worden bijgehouden
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en yellen, of zingen langs en in het veld, is niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden
 • Advies voor jeugd en volwassenen: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één auto van of naar een sportactiviteit gaan of bij uitwedstrijden
 • Kom bij wedstrijden maximaal 30 minuten van tevoren i.v.m. het maximum aantal toegestane bezoekers in de sporthal (wachtende teams tellen mee als bezoekers). Na de wedstrijden worden de teams gevraagd de sporthal te verlaten.

Ouders/verzorgers en bezoekers

 • Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kinderen te informeren over de corona-regels bij VCZ en het opvolgen daarvan
 • Ouders/verzorgers en bezoekers mogen voor, tijdens en na de trainingen niet in de sporthal komen. De kinderen moeten bij de ingang worden afgezet en opgehaald
 • Ook bij toernooien en wedstrijden mogen i.v.m. de ontoereikende ventilatie maar maximaal 90 personen in de sporthal aanwezig zijn. Een kleine rekeningsom laat zien dat we op een wedstrijdmoment 4 teams (4 x 12 personen), 4 coaches, 2 scheidsrechters, 2 tellers, 2 personen voor het wedstrijdsecretariaat en 2 corona-coördinatoren in de sporthal ontvangen. Dat betekent dat er nog plek is voor 30 personen aan publiek, verdeeld over 4 teams. Kortom er is zeer beperkte ruimte voor toeschouwers (kom bij voorkeur alleen of blijf thuis). Ook hierbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden op de tribune
 • Om tijdens het wisselen van teams op de velden het maximum van 90 personen in de sporthal te kunnen handhaven, mogen bezoekers van wedstrijden op zaterdagen niet eerder dan 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur naar binnen
 • Bij de ingang van de sporthal staan desinfecterende middelen voor de handen en moeten de bezoekers hun naam invullen in het logboek
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en yellen, of zingen vanaf de tribune is niet toegestaan tijdens de wedstrijden
 • Ook in de sportkantine gelden de corona-regels zoals 1,5 meter afstand en een beperkt aantal personen in de kantine.


Heb je nog vragen en/of opmerkingen, stel ze gerust aan de corona-coördinatoren. We hopen op ieders medewerking en het naleven van de corona-maatregelen en afspraken.

Het bestuur van VCZ