Lidmaatschap en contributie

Lid worden

Lid worden kan door het onderstaande formulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.
aanmeldingsformulier

Contributie seizoen 2018/2019

Nevobo Senioren teams die 1 x p.w. trainen € 266,62
Nevobo Senioren teams die 2 x p.w. trainen € 303,99
Nevobo Senioren teams die 1 x p.w. trainen (studenten) € 196,29
Nevobo Senioren teams die 2 x p.w. trainen (studenten) € 237,72
Nevobo Jeugd ABC (12-18 jaar) € 193,53
Mini’s € 90,02
Recreatieleden € 157,81
Kledingbijdrage € 8,00

De contributie wordt in twee termijnen in rekening gebracht. Leden die geen machtigingskaart hebben ingevuld, betalen € 1,75 administratiekosten per nota. De kledingbijdrage (allen m.u.v. mini’s en recreanten die geen wedstrijden spelen) wordt eveneens per halfjaar in rekening gebracht. De contributies worden geïnd in oktober en februari. Het incassantnummer van VCZ is NL51ZZZ400465860000.

De administratiekosten in geval van een betalingsherinnering, te versturen 30 dagen na de eerste factuur, bedragen € 5,00. Indien de contributie niet binnen 14 dagen na aanmaning wordt voldaan, heeft de vereniging het recht de spelerskaart van het betreffende lid in te trekken.

Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de bondscontributie, kleedgeld en een evenredig deel aan verenigingscontributie in rekening gebracht.

Gezinskorting
Wanneer er twee of meer jeugdleden uit een gezin lid zijn dan is de gezinskorting van toepassing. Deze is als volgt:

Tweede jeugdlid 10%
Derde jeugdlid 15%
Vierde jeugdlid 20%

Jeugd sport- en cultuurfonds De Wolden

Het jeugd sport- en cultuurfonds De Wolden is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in gezinnen waar weinig geld is om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging of toneelclub. Om een kind te ondersteunen betaalt het fonds voor sport maximaal € 225,- per jaar voor contributie en kleding. Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging zodat het geld altijd goed terecht komt.

Gezinnen, sportverenigingen, scholen en culturele instellingen kunnen na signalering contact opnemen met de sportfunctionarissen van De Wolden. Dit kan via e-mail sport@dewolden.nl onder vermelding van jeugd sport- en cultuurfonds. Wie eerst meer informatie wenst, kan contact opnemen met Jonathan van den Akker, via e-mail j.vanden.akker@dewoldenhoogeveen.nl of via T. 14 0528.

Studententarief
Voor studerenden van 18 jaar en ouder geldt een speciale contributieregeling. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt na schriftelijke aanvraag bij de penningmeester onder vermelding van naam, geboortedatum en opleiding. Deze korting moet ieder seizoen voor 1 oktober worden aangevraagd.

Tijdelijke opzegging
Er is een mogelijkheid van tijdelijke opzegging bijv. bij langdurige blessures of zwangerschap. Aanvragen bij de ledenadministratie. De tijdelijke opzegging gaat in met ingang van het e.v. kwartaal en vindt nooit achteraf plaats.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 januari of 1 mei bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vcz-zuidwolde.nl. Bij niet tijdige opzegging wordt de contributie in rekening gebracht.