Bestuur en commissies

Bestuur (1e aanspreekpunt bestuur is het secretariaat)

Secretariaat:
Jetta Boer secretariaat@vcz-zuidwolde.nl

Penningmeester:
Jan de Vries penningmeester@vcz-zuidwolde.nl

Algemeen lid:
Kim Thijssen k.thijssen@kpnmail.nl

Algemeen lid (notulen):
Lisanne Fledderus Lisanne_fledderus@live.nl

Algemeen lid:
Tinus Ruinemans ruinemans57@ziggo.nl

Algemeen lid (TC):
Dick Hein fam-hein@hetnet.nl

Algemeen lid (ledenadministratie):
Theresia Onvlee ledenadministratie@vcz-zuidwolde.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Roelco Huiskes roelcohuiskes@hotmail.com

Technische Commissie:
Marlies van Goor (contactpersoon H1 en H2)
Wendy Rientjes (contactpersoon MA1 en MB1)
Jan Zandman (contactpersoon MA2 en XC1)
Dick Hein (contactpersoon D1 en D2)
technischecommissie@vcz-zuidwolde.nl

Contactpersoon mini’s:
Erik Molenaar E.J.Molenaar@uu.nl

Sponsorcommissie:
Alina Pekel, Ervin Baas en Ina van Goor sponsorcommissie@vcz-zuidwolde.nl

Jeugdcommissie:
Dorien Zandman, Anne Boer, Selma de Ruijter en Sandra Berends dorienzandman@hotmail.com

Commissie Ledenwerving:
Tinus Ruinemans, Muriel Daal, Kim Thijssen en Jetta Boer secretariaat@vcz-zuidwolde.nl

Kersttoernooi commissie:
Dick Hein, Sandra Berends, Manouk van Bree en Marco Troost fam-hein@hetnet.nl

Eindejaarstoernooi commissie:
Vera Nijzing, Vera Hulzebos, Manouk van Bree en Lianne Schuldink manoukvanbree@gmail.com

Actie commissie:
Kim Thijssen, Theresia Onvlee, Miriam Streutker en Jetta Boer secretariaat@vcz-zuidwolde.nl

Vertrouwenspersoon:
Muriel Daal muriel@wind.nu

Redactie website/Facebook/Instagram:
Marit Schoemaker info@vcz-zuidwolde.nl
Jetta Boer secretariaat@vcz-zuidwolde.nl

Webmaster:
Geert Bosscher webmaster@vcz-zuidwolde.nl